Gerą dieną mieli 😉

Atbuvom dar vieną puikų savaitgalį Davaisiuose. Šį kartą Beniaus gimtadienio proga. Orelis kaip niekad pasitaikė karštas, tad beveik visas Šeštadienis buvo paaukotas vandens telkinių paieškai. Pirmiausia, dar žiemą išmintais keliais, nupėdinom iki Svylos – čia toks upelis vietinis. Pasibrovę pro pažastis siekiančias žoles radom tirštai rusvos spalvos upelę. Tik Benius išdrįso atsigaivint pasinerdamas į šaltą drumzliną vandenį, kiti pasitenkino braidžiojimu. Pabuvę ten grįžom namo, pakūrėm laužiuką virš kurio netrukus čirškėjo šašlykų iešmai. Pasistiprinę ir kiek pailsėję, patraukėm į kitą apylinkės galą, ieškot kažkokio ežero, kuris žemėlapio rodmenimis turėtų slūgsot už kelių kilometrų. Ežerėlį radom, net spėjom apsidžiaugti, bet neužilgo paaiškėjo, kad prie vandens prieiti praktiškai neįmanoma.. Taip ir baigėsi vandens paieškos. O kitą dien ant laužo virta gardi daržovių sriuba ir smarki vėtra raginanti palikti Davaisius..